Oslo

Oslo

List do Mieczysława Wallisa z 02.10.1967

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 27.04.1968