Wilno

Wilno

List od Kazimierza Twardowskiego z 11.08.1923