kwestie organizacyjne

kwestie organizacyjne

List od Felixa Kaufmanna z 23.03.1936

Kartka pocztowa od Kazimierza Ajdukiewicza z 10.10.1948, s. 1-2.