mieszkanie

mieszkanie

List od Władysława Witwickiego z 29.09.1924

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925