rękopis

rękopis

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.04.1932

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 17.12.1934

List od Kazimierza Twardowskiego z 03.04.1920

List do Kazimierza Twardowskiego z 26.10.1919

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 31.03.1939