/
EN

List od Kazimierza Twardowskiego z 05.01.1934

Data powstania 5.01.1934
Powiązane miejsca Lwów
Sygnatura w archiwum ARI
Prawa autorskie wszystkie prawa zastrzeżone
Rodzaj zasobu list
Dziedzina filozofia

We Lwowie, 5. stycznia, 1934.

 

 

 

                       Szanowny Panie Kolego!

            Posyłam przejrzany przeze mnie tekst memoryału z prośbą o przepisaniego na czysto. Mam nadzieję, że Szanowny Pan Kolega zoryentuje się w rękopisie. Trzeba w nim czyto kreskami czy trzema gwiazdkami oddzielić poszczególne części – w miejscach, które czerwonemi kreskami zaznaczyłem a z których pierwsze znajduje się dopiero na str. 6 b po ustępie ujętym pod III. –

            Mówił mi Prof. Ajdukiewicz, że Szanowny Pan Kolega podjął się przepisania memoryału w ciągu dnia dzisiejszego, tak, aby jutro mógł być wysłany. Otóż sądzę, że nic się złego nie stanie, jeśli wyszlemy pismo do Ministerstwa dopiero w poniedziałek. W ten sposób Szanowny Pan Kolega będzie mógł spokojnie rzecz przepisać a ja będę mógł jeszcze czystopis zarówno memoryału jak programu przejrzec, a następnie wysłać razem z pismem Towarzystwa /: którego treść będzie zgodna z pierwszym ustępem umieszczonym pierwotnie w memoriale a przeze mnie wykreślonym :/.

            Proszę tedy czystopis memoryału i programu przysłać mi bądź jutro w niedzielę pod wieczór bądź w poniedziałek rano.

            Do wszelkich wyjaśnień i informacyj w sprawie załączonego rękopisu jestem oczywiście zawsze gotów.

            Łączę wyrazy prawdziwego poważania i serdeczne pozdrowienia

K. Twardowski