uczniowie Husserla

uczniowie Husserla

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 24.12.1921

List od Edmunda Husserla z 13.11.1931