Uzasadnienie metafizyki moralności

Uzasadnienie metafizyki moralności

List od Ireny Krońskiej z 13.12.1954