wizyta

wizyta

List od Alexandra Pfändera z 15.10.1934

List od Jana Patočki z 11.12.1945

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 02.02.1936

Kartka pocztowa od Stefana Morawskiego z 09.12.1967