Zjazd Filozoficzny

Zjazd Filozoficzny

Kartka pocztowa od Henryka Elzenberga z 04.03.1964

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.03.1937