język niemiecki

język niemiecki

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 14.02.1939