Towarzystwo Filozoficzne

Towarzystwo Filozoficzne

List do Kazimierza Twardowskiego z 20.03.1925