ministerstwo

ministerstwo

List do Kazimierza Twardowskiego z 17.08.1924