badania literackie

badania literackie

Odczyt „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 20.02.1952

Notatki do odczytu „Z dziejów teorii dzieła literackiego” z 19.03.1947

List do Władysława Tatarkiewicza z 14.12.1957