emerytura

emerytura

List do Władysława Tatarkiewicza z 03.08.1960