kwestie translatorskie

kwestie translatorskie

List od Tadeusza Czeżowskiego z 26.09.1947