nauczanie w szkołach średnich

nauczanie w szkołach średnich

List do Kazimierza Twardowskiego z 31.10.1919