posada nauczyciela

posada nauczyciela

List do Kazimierza Twardowskiego z 19.05.1925