uzasadnianie twierdzeń

uzasadnianie twierdzeń

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 26.02.1961