protokół zdawczy

protokół zdawczy

Załącznik do listu od Ireny Krońskiej z 21.09.1968