04.04.1970

04.04.1970

Odczyt Romana Ingardena „O pojęciu istoty” z 04.04.1970