06.08.1965

06.08.1965

List do Stefana Żółkiewskiego z 06.08.1965