1000 stron

1000 stron

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924