13.02.1939

13.02.1939

List do Księdza Rektora z 13.02.1939r.