1909

1909

List do Kazimierza Twardowskiego z 28.11.1924