1913

1913

List do Kazimierza Twardowskiego z 14.01.1928