1963

1963

Pismo dot. wygłaszania referatów, wykładów i odczytów za granicą z 27.07.1963

Kartka pocztowa od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 06.07.1938

List do Danieli Gromskiej z 10.09.1963