21.02.1920

21.02.1920

Odczyt Romana Ingardena „Poznanie ejdetyczne u Husserla a Kantowskie poznanie a priori” z 21.02.1970