80-lecia Tatarkiewicza w BKP

80-lecia Tatarkiewicza w BKP

List do Władysława Tatarkiewicza z 24.06.1966