Academie Internationale de Philosophie de Sciences

Academie Internationale de Philosophie de Sciences

List do Władysława Tatarkiewicza z 20.08. 1963