Acta Logica Poloniae

Acta Logica Poloniae

List do Tadeusza Kotarbińskiego z 29.04.1951