Adam Bielecki

Adam Bielecki

List do Kazimierza Twardowskiego z 03.06.1932