agresywny ton

agresywny ton

List od Stanisława Ignacego Witkiewicza z 30.06.1937