akt bezpośredniego widzenia

akt bezpośredniego widzenia

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914