akt świadomości

akt świadomości

List od Władysława Witwickiego z 10.08.1925

Odczyt Romana Ingardena w Brukseli z bd.bd.1947