Akte das Vermeinens

Akte das Vermeinens

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914