aktualizacja

aktualizacja

List od Stefana Morawskiego z 25.01.1964