alegoryzm fenomenologii

alegoryzm fenomenologii

List od Stefana Morawskiego z bd 4