Alfred Jules Ayer

Alfred Jules Ayer

List do Władysława Tatarkiewicza z 09.04.1960