analiza metody i przedmiotu estetyki

analiza metody i przedmiotu estetyki

List od Stefana Morawskiego z 07.12.1961