analiza zdań

analiza zdań

List od Kazimierza Ajdukiewicza z 18.04.1925