analizy intencjonalne

analizy intencjonalne

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.08.1932