antropologia

antropologia

List od Stefana Szumana z 01.06.1939

Kartka pocztowa od Edmunda Husserla z 19.04.1931

List od Anny Teresy Tymienieckiej z 13.05.1966