? Apatczynowa

? Apatczynowa

List od Henryka Mehlberga z 11.06.1947