aprioryczne poznanie świadomości

aprioryczne poznanie świadomości

Odczyt w Polskim Towarzystwie Filozoficznym we Lwowie z 19.12.1914