aprobata kierownika placówki

aprobata kierownika placówki

List do Henryka Jabłońskiego z 27.07.1963