argumenty za obiektywizmem

argumenty za obiektywizmem

List od Stefana Morawskiego z bd 4