arkusz poprawek

arkusz poprawek

List od Felixa Kaufmanna z 21.05.1935