artykuł do słownika

artykuł do słownika

List od Ireny Krońskiej z 29.12.1967