artykuł Gaweckiego

artykuł Gaweckiego

List od Władysława Tatarkiewicza z 24.01.1948